Konstrukcija bazena

Kako izbjeći lošu konstrukciju bazena ?Kako izbjeći probleme kod izbora nekvalitetnog bazena ?


 • Već u fazi ponude zahtijevajte specifikacije materijala koji će se koristiti kod izrade, ponajprije debljinu materijala (jednostavno izmjerite debljinu uzorka)
 • Provjerite reference proizvođača – ponajprije one starije koje pokazuju funkcionalnost korištene konstrukcije
 • Provjerite da li proizvođač isporučuje bazen sa zaštitnom folijom – to vam garantira da je korišteni materijal namijenjen za proizvodnju bazena (a ne jeftiniju varijantu za industrijsku primjenu). Izgovor da je folija bila na bazenu te da je uklonjena kod proizvodnje svjedoči samo o krivom tehnološkom procesu proizvodnje bazena. Foliju je potrebno maknuti tek nakon montaže bazena na gradilištu!


Treba znati i ...

 • Polipropilenska konstrukcija je izrađena od specijalnog materijala namijenjenog proizvodnji bazena minimalne debljine 6-8 mm koji je uvijek osiguran zaštitnom folijom
 • Za izradu statičkog okvira kod svih konstrukcija koristimo materijal debljine 15 mm (povećane čvrstoće) i čelične šipke kroz okvir bazena u tri visine.
 • Izolacija bazena (dna i stijena) riješena je tvrdim polistirenom
 • Koristimo jedinstvenu tehnologiju za konstrukciju ulaznog stepeništa naših bazena, koja omogućuje njihovo kompletno podbetoniravanje
 • Cijela statička konstrukcija ima širinu 150 mm što značajno povećava čvrstoću cijelog bazena
 • Svi naši polipropilenski bazeni imaju standardno ugrađeno armirno betonsko željezo u tri visine
 • Izradu bazena obavlja stručno kvalificirani djelatnici pod vodstvom višeg djelatnika zaduženog za varenje
 • Koristimo unikatnu tehnologiju montaže iz dijelova što nam omogućuje montažu bazena većih gabarita